Naar boven
Menu
Sluiten
Zoek verhuurlocatie

AVIA Nederland is het overkoepelende orgaan van een aantal zelfstandige oliebedrijven en vormt als groep een van de grotere zelfstandige marktpartijen in het brandstoffensegment.  Als belangrijkste doelstelling van deze vereniging is de belangenbehartiging van haar leden in de meest ruime zin.

De aangesloten groepsleden handelen onder het internationale AVIA merk en hebben de beschikking over eigen bulkopslag en tankwagens. Daarnaast exploiteren zij eigen tankstations en voorzien zij regionale bedrijven, dealer-tankstations en consumenten van brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten en diensten.

Door de onderlinge krachtenbundeling profiteren de aangesloten bedrijven van de vele schaalvoordelen, waarmee de AVIA Groep haar positie als zelfstandige speler in de steeds aan veranderingen onderhevige oliemarkt kan bestendigen en zeker te stellen.

Terug